Noteikumi

Lāzergriešanas un gravēšanas pakalpojumu un internetveikala izmantošanas noteikumi

Šie noteikumi nosaka kārtību kādā tiek sniegti lāzergriešanas un gravēšanas pakalpojumi, kā arī kārtību kādā teik nodrošināta pasūtījumu izpilde internetveikalā. Katram pasūtītājam pirms pasūtījuma veikšanas ir pienākums iepazīties ar šiem noteikumiem un tie ir saistoši ikvienam klientam kopš pasūtījuma veikšanas brīža.

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs SIA Lindy Flora Reģ Nr. 43603064297 Aviācijas iela 15A, Jelgava, LV-3002, no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Izpildes termiņš

Katrs produkts tiek izgatavots individuāli saskaņojot ar pasūtītāju 2 darba dienu laikā.

Preču izgatavošanas termiņš 5-7 darba dienas.

Piegāde

Pasūtījuma saņemšana iespējama klātienē Jelgavā, Rūpniecības ielā 39, Rīgā, vienojoties par konkrētu laiku un vietu, kā arī izmantojot trešo personu pakalpojumus – ar kujeru vai pakomātu starpniecību.

Preču saņemšana klātienē – bezmaksas.

Preču piegāde ar Omniva starpniecību 3.50eur.

Preču piegāde ar kujreru 6.50eur.

Preces tiek piegādātas vai izsniegtas pēc preču apmaksas pilnā apmērā. Preču piegāde norit 2-3 dienu laikā pēc izsūtīšanas.

Apmaksa

Pircējam ir pienākums pasūtījuma brīdī atzīmēt vēlamo maksājuma veidu un izpildīt to, saskaņā ar veikto izvēli. Pēc pasūtījuma veikšanas pircējam tiks nosūtīts apstiprinājuma e-pasts uz norādīto adresi un uzsākta pasūtījuma izpilde.

Klientam ir tiesības izvēlēties apmaksas veidu: skaidrā naudā preču saņemšanas brīdī vai izmantojot maksājumu karti pasūtījuma veikšanas laikā.

Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir nodot vai piegādāt klientam pasūtītās preces norunātajā laikā un vietā.

Atteikuma tiesības

Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no pasūtījuma vēlākais 5 dienas pirms piegādes datuma, nosūtot rakstisku ziņu uz pakalpojuma sniedzēja e-pastu info@dekornica.lv. Ja klients atsakās no pasūtītajām precēm vēlāk par 5 dienām līdz piegādes datumam, pakalpojuma sniedzējam ir tiesības kā kompensāciju paturēt maksu par iztērētajiem materiāliem uz doto brīdi pēc fakta.

Preču atgriešanas noteikumi

Interneta veikalā iegādātās preces, saskaņā ar LR MK noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” 19. punktu, patērētājs var atgriezt 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

▪ pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ,

▪ pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;

▪ nav uzskatāmu iebildumu par izgatavotā produkta kvalitātes neatbilstību vispārpieņemtajiem standartiem.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai, ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Par preču atgriešanu sazināties ar SIA Lindy Flora rakstiski e-pastā info@dekornica.lv, brīvā formā norādot atgriešanas iemeslu un pievienojot foto. Preču atgriešana notiek klātienē vai ar kurjeru Rūpniecības ielā 39, Jelgavā vai ar SIA Omniva pakomātu starpniecību, sūtot paciņu uz Elvi Rūpniecības iela 77a Jelgava pakomātu.

Izdevumus par atgriešanu sedz pircējs.

Naudas atgriešana

Ja prece tiek atgriesta atbilstoši preču atgriešanas noteikumiem, naudas atmaksa pircējam tiek atgriesta kontā 14 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas.

Personas datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Citi noteikumi

Gadījumos, kad preces tiek nogādātas ar trešo personu starpniecību (pakomāti, pasts, kurjers), Dekornīca neuzņemas atbildību par to stāvokli saņemšanas brīdī. Gadījumā, ja radušās problēmas, saņemot paciņu, visas domstarpības tiek risinātas sarunu ceļā, iesaistot visas iesaistītās puses.

Strīdu risināšanas noteikumi

Visus strīdus un domstarpības, kas pusēm rodas šā līguma izpildes gaitā, tās risina pārrunu ceļā. Ja domstarpības netiek atrisinātas, katra Puse var nodot minēto strīdu izlemšanai Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar tās reglamentu un Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.